De kommende år

Datoer for Lars Tyndskids Mark:

Lørdag 30. august 2014
Lørdag 6. juni 2015
Lørdag 27. august 2016 (ændret fra 10. september)
Lørdag 26. august 2017 eller 12. august
Lørdag 25. august 2018 eller 11. august
Lars Tyndskids Mark... vi skider på de kommende år